• Các dân tộc thiểu số
  • Các doanh nghiệp
  • Các nhóm cùng mối quan tâm

1

2

3

4

5

Nơi cung cấp thông tin

DỊCH VỤ CHO CÁC NHÓM CÙNG MỐI QUAN TÂM


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây cho các hội đoàn và hiệp hội của các dân tộc thiểu số trong khuôn khổ Liên hiệp Séc-CU:

  • CHIA SẺ CÁC DỊCH VỤ- kết nối các hoạt động của Liên hiệp Séc với các hội đoàn khác, chúng tôi cung cấp các lợi ích và những ưu đãi cho cả hai bên theo từng điều kiện cụ thể.
  • TỔ CHỨC SỰ KIỆN, HỘI NGHỊ, GẶP GỠ- trong khuôn khổ tổ chức các sự kiện theo chuyên đề, chúng tôi cung cấp cho các hiệp hội dịch vụ tổ chức sự kiện cho việc hợp tác vì mục đích của một hội cụ thể hay của nhóm lợi ích- một liên kết các hiệp hội nào đó.
  • CÁC NGHIÊN CỨU, THĂM DÒ- với mục đích nâng cao hiệu suất ,giúp cho phát triển các dự án và các nhóm lợi ích thì các thông tin quan trọng qua các nghiên cứu, thăm dò là rất cần thiết, trong trường hợp này chúng tôi có thể giúp đưa vào những nghiên cứu và phân tích sẵn có hoặc giúp thực thi chính công việc nghiên cứu đó.
  • LOBBING- “VẬN ĐỘNG HÀNH LANG”-  giúp và ủng hộ quyền lợi của các nhóm trong quan hệ với các cơ quan và tổ chức Chính phủ và phi chính phủ.
  • CÁC TIỆN ÍCH- dành cho các thành viên CU các hàng hóa, dịch vụ ưu đãi được cung cấp bởi các thành viên và các đối tác của CU.
  • CÂU LẠC BỘ-  khả năng tận dụng các cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các Hội viên CU nhằm phát triển và tìm đối tác kinh doanh.

Các bạn có quan tâm đến những vấn đề trên, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Liên lạc nhanh
Liên minh Séc

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
Hỗ trợ nhanh

Nếu anh/chị có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi

Tôi muốn được giúp đỡ

Toto je prostor pro Vaše logo