• Các dân tộc thiểu số
  • Các doanh nghiệp
  • Các nhóm cùng mối quan tâm

1

2

3

4

5

Nơi cung cấp thông tin

GIA NHẬP VÀO LIÊN HIỆP SÉC- CU


Các bạn hãy gia nhập và là thành viên của Liên hiệp Séc và khai thác các thông tin và những lợi thế cũng như những khả năng mà hội viên có được. Trong khuôn khổ hợp tác với  Liên hiệp Séc, bạn có thể:

Thành viên cơ bản

  • thời hạn cao nhất là một năm
  • Phí đăng ký 500, - CZK
  • các dịch vụ tính theo bảng giá của các tổ chức hợp tác cùng với Liên minh Séc

Thành viên chính thức

  • lệ phí trả hàng thàng hoặc hàng năm
  • lệ phí hiện nay là 900 korun/tháng hoặc 9 000 korun/năm
  • dịch vụ miễn phí theo bảng giá của Liên minh Séc hoặc giảm giá đặc biệt cho các sản phẩm và dịch vụ của các tổ chức hợp tác cùng với Liên minh Séc

Thành viên đối tác

  • dịch vụ cho các đối tác dựa theo hợp đồng
  • dịch vụ miễn phí theo bảng giá của Liên minh Séc hoặc giảm giá đặc biệt cho các sản phẩm và dịch vụ của các tổ chức hợp tác cùng với Liên minh Séc

Đơn xin gia nhập Hội theo yêu cầu của các Bạn: xin liên hệ với chúng tôi.

Liên lạc nhanh
Liên minh Séc

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
Hỗ trợ nhanh

Nếu anh/chị có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi

Tôi muốn được giúp đỡ

Toto je prostor pro Vaše logo