• Các dân tộc thiểu số
  • Các doanh nghiệp
  • Các nhóm cùng mối quan tâm

1

2

3

4

5

Nơi cung cấp thông tin

Quan hệ công chúng của Liên minh Séc

 

Lĩnh vực truyền thông là một trong những điểm mạnh của Liên minh Séc. Liên minh Séc cung cấp những dịch vụ truyền thông ở tất cả các mức thông thường và cả cho trường hợp cần đén Điều hành rủi ro.

  • Quan hệ công chúng, chiến lược truyền thông, chuẩn bị và điều khiển chiến dịch, hội nghị báo trí, gặp mặt với các nhà báo
  • Hợp tác cùng các nhóm truyền thông, tập luyện về truyền thông, thay đổi các nhìn qua truyền thông
  • Phân tích và đánh giá các thông tin chiến lược liên quan đến thị trường Séc
  • Trao đổi thông tin khi khủng hoảng - phân tích, điều hành và tham gia chặn chẽ trong các du án

Nếu như anh/chị có như cầu cần giúp đỡ trong lĩnh vực truyền thông hoặc thông tin cụ thể, xin hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc nhanh
Liên minh Séc

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
Hỗ trợ nhanh

Nếu anh/chị có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi

Tôi muốn được giúp đỡ

Toto je prostor pro Vaše logo