• Các dân tộc thiểu số
 • Các doanh nghiệp
 • Các nhóm cùng mối quan tâm

1

2

3

4

5

Nơi cung cấp thông tin

Các lĩnh vực của Liên minh Séc


Vì lý do Liên minh Séc hoạt động rất rộng nên chúng tôi nêu ra nhưng lĩnh vực tổng hợp

Các hoạt động và thông tin được cung cấp bởi Liên minh Séc được chia ra những lĩnh vực sau:

 1. Luật pháp
 2. Tài chính và kinh tế
 3. Thương mại
 4. Quan hệ công chúng & Quảng cáo
 5. Công nghệ thông tin
 6. Công nghệ viện thông
 7. Năng lượng
 8. Vận tải
 9. Xe cộ
 10. Kỹ thuật
 11. Xây dựng
 12. Nông nghiệp
 13. Y tế
 14. Tâm lý và phát triển cá nhân
 15. Đầu tư, bất động sản, hàng hóa
 16. Bảo hiểm
 17. Cư trú tại CH Séc và Liên minh Châu Âu
 18. Văn hóa và nghệ thuật
 19. Giáo dục

Nếu như anh/chị các như cầu hớp tác trong lĩnh vực nêu trên, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên lạc nhanh
Liên minh Séc

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
Hỗ trợ nhanh

Nếu anh/chị có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi

Tôi muốn được giúp đỡ

Toto je prostor pro Vaše logo