• Các dân tộc thiểu số
  • Các doanh nghiệp
  • Các nhóm cùng mối quan tâm

1

2

3

4

5

Nơi cung cấp thông tin

Quy định của Liên minh Séc

 

Quy định của Liên minh Séc
Mục I
Tên, tình trạng pháp lý, trụ sở, hoạt động và cấu trúc
1. Tên đầy đủ là Liên minh Séc - các dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp và các nhóm quan tâm
Liên lạc nhanh
Liên minh Séc

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
Hỗ trợ nhanh

Nếu anh/chị có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi

Tôi muốn được giúp đỡ

Toto je prostor pro Vaše logo