• národnostních menšin
  • podnikatelských subjektů
  • zájmových sdružení

1

2

3

4

5

Informační portál ČESKÉ UNIE (ČU)

SLUŽBY pro PRÁVNICKÉ OSOBY


Pro české firmy i firmy národnostních menšin zastřešované ČESKOU UNIÍ pomáháme zajišťovat tyto služby

  • PRÁVO - právní poradenství a služby v celé šíři českého práva i s možným rozsahem do práva mezinárodního. Poradenství je ve všech oblastech práva soukromého i veřejného včetně zastupování při řízeních soudních a správních (řízení před soudy, živnostenskými úřady, finančními úřady, obecními úřady, stavebními úřady, exekučními společnostmi a další), zakládání společností a další oblasti potřebné pro úspěšné podnikání
  • OBCHOD – podpora a rozvoj obchodních aktivit a příležitostí v rámci ČR tak také v rámci jednotlivých regionů skupin České Unie, spolupráce s ČOK a komorami jednotlivých zemí v ČR. Realizace seminářů, školení, tréninků a coachingu)
  • PR & MARKETING – profesionální pomoc a podpora v oblasti marketingu a PR za účelem efektivních obchodních výsledků; spolupráce s českými i zahraničními médii a novináři
  • REKLAMA - speciální kreativní programy pro vyčlenění služeb členů ČESKÉ ÚNIE mezi konkurenty a přitahování jasně definované cílové skupiny k členům ČESKÉ ÚNIE za účelem zefektivnění jejich obchodních výsledků a zvýšení zisku. Pomoc v realizace propagačního a cílového tisku.
  • LOBBYING – podpora a pomoc při prosazování zájmu národnostních menšin a skupin ve vztahu k vládním i nevládním organizacím a společnostem
  • BENEFITY – speciální nabídka členům České Unie v oblasti zboží a služeb poskytovaných jinými členy a partnery České Unie
  • KLUB – možnost využití klubových setkání členů České Unie za účelem rozvoje obchodních aktivit

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

RYCHLÝ KONTAKT
ČESKÁ UNIE (ČU)

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
RYCHLÁ POMOC

Máte-li dotaz, nevíte si rady, využijte náš kontakt

Chci pomoci

Toto je prostor pro Vaše logo