• národnostních menšin
 • podnikatelských subjektů
 • zájmových sdružení

1

2

3

4

5

Informační portál ČESKÉ UNIE (ČU)

Služby ČESKÉ UNIE


Česká unie nabízí individuální podporu a pomoc zahraničním občanům a jejich firmám po příchodu do České republiky a při zahájení jejich podnikání a jeho dalším rozvoji na území České republiky a to na základě jejich konkrétních požadavků: rady - konzultace - kontakty - podpora - řešení problémů.

NÁŠ TÝM:

 • nabízí pomoc vycházející z bohatých zkušeností a detailní znalosti české mentality i mentality národnostních menšin
 • může vystupovat v roli konzultanta a poradce, účastnit se na přípravě projektů, zpracovávat a vyhodnocovat nezbytní informace.
 • dokáže zprostředkovat a navázat kontakty ve všech společenských sférách České republiky.
 • umí usnadnit cizincům a jejich firmám jejich působení na českém trhu, vysvětlit jeho specifika a poskytnou vysoce efektivní poradenství a pomoc v každé situaci
 • disponuje velice detailními znalostmi prostředí českého trhu, lidí, vztahů i zaběhnutých mechanismů v této oblasti.
 • disponuje nepřeberným množstvím strategických informací a potřebných kontaktů ve všech sférách společnosti, které umí využívat ve prospěch svých klientů.

NAŠE PŘEDNOSTI

 • provedeme Vás cizím prostředím, ve kterém se bezvadně a s jistotou vyznáme
 • umíme najít správné řešení, poskytnout rady, zvolit správnou a příhodnou taktiku
 • dokážeme najít řešení přesně odpovídající potřebám a charakteru našeho klienta
 • vzniknou-li nějaké neshody a nedorozumění, dokážeme úspěšně vystupovat v roli prostředníka či mediátora
 • díky dlouhodobému působení v podnikatelských, společenských, politických a dalších kruzích dokážeme zprostředkovat většinu kontaktů a případných konzultací, požadovaných našimi klienty
 • díky našim kontaktům jsme schopni v předstihu odhadnout či avizovat možnost ekonomických, společenských a politických turbulencí s poměrně přesným odhadem dalšího vývoje, oproti médiím máme povětšinou úplnější informace a často i se zajímavým časovým předstihem

PRO ZAČÍNAJÍCÍ I PRO JIŽ PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 • záruka absolutní mlčenlivosti
 • servis 24 hodin denně
 • seznámení se prostředím, poměry, pravidly, zvyklostmi, pozitivy i riziky při podnikání v České republice
 • analýza podnikatelského záměru klienta, jeho vyhodnocení, doporučení potřebných kroků, posouzení v kontextu situace na českém trhu
 • doporučení a pomoc při administrativním a organizačním zabezpečení podnikání
 • doprovod na jednání i s možností  simultánního tlumočení, kontrola správnosti a korektnosti textů a dokumentů
 • vyhodnocení rizik a doporučení jejich eliminace, prověřování informací, jejich analýzy a následná doporučení
 • zprostředkování kontaktů s vhodnými a bezproblémovými partnery
 • pomoc a doporučení při vyhledávání kvalitních odborníků – notářů, právníků, finančních a ekonomických poradců, účetních atd.
 • konzultace při hledání spolehlivého personálu
 • pomoc při zabezpečení potřeb osobního charakteru – úřady, lékaři, škola, nemovitosti atd.
 • vypracování strategie k upevnění pozice na trhu s přihlédnutím k předpokládaným krokům konkurence
 • analýza situace na trhu, její vyhodnocení, doporučení potřebných kroků, posouzení v kontextu situace v celé společnosti a s přihlédnutím k možnosti dalšího vývoje
 • operativní eliminace problémů, zabezpečení konzultací s kvalitními odborníky
 • obhajoba zájmů klienta ve vztahu ke státní správě a samosprávě
 • analýza změn vnějšího sociálního a politického prostředí
 • politický audit rizik a příležitostí pro strategické rozhodování klienta pramenící ze změn politického a společenského prostředí
 • získávání odpovědí na konkrétní otázky klienta, mající vztah ke strategii jeho zájmů
 • individuální výuka češtiny a konverzace s přihlédnutím ke specifickým potřebám klienta, speciální příprava k vedení vyjednávání

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

RYCHLÝ KONTAKT
ČESKÁ UNIE (ČU)

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
RYCHLÁ POMOC

Máte-li dotaz, nevíte si rady, využijte náš kontakt

Chci pomoci

Toto je prostor pro Vaše logo